בית ספר צעיר
(כתה א׳ – כיתות ו׳).

בית ספר בוגר (כיתות ז׳ עד יב׳).
אנסמבל תיאטרונס (כיתות ז׳ עד יב׳)
משחק וכתיבה למבוגרים.

 

בית הספר הצעיר

קבוצת חשמל (כיתות א׳ עד ד׳) 
מפגש שבועי שאורכו שעה.
מתקיים ביום ראשון בין השעות 17:30-18:30 
מקצועות הלימוד: משחקי תיאטרון- אימרוביזציות ומשחקי דמיון.

קבוצת אדמה (כיתות ה׳ עד ו׳)
מפגש שבועי שאורכו שעתיים (מורים שונים)
מתקיים ביום שלישי בין השעות 16:30-18:30 
מקצועות הלימוד: יסודות המשחק, תיאטרון פיזי, תיאטרון תלוי חלל, עבודת השחקן על עצמו, עבודת אנסמבל, אימפרוביזציה.

בית הספר הבוגר
קבוצת מים (כיתות ז׳ עד יב׳)
מפגש שבועי שאורכו שעתיים (מורים שונים)
מתקיים ביום שלישי בין השעות 16:30-18:30
מקצועות הלימוד: יסודות המשחק, תיאטרון פיזי, תיאטרון תלוי חלל, עבודת השחקן על עצמו, עבודת אנסמבל, אימפרוביזציה.

אנסמבל תיאטרונס
קבוצת אש

קבוצת האנסמבל פתוחה למשתתפים בקבוצת אדמה או מים
(לפי התאמה אישית וותק בתיאטרונס).
מתקיים ביום שני בין השעות 16:30-18:30 
מפגש שבועי שאורכו שעתיים למשך 6 חודשים (ספטמבר-פברואר) במפגשים נחקור ונעמיק בכתביו של מחזאי קלאסי שייבחר- ובסופם נעלה מופע אנסמבל המבוסס על מחזותיו.

משחק וכתיבה למבוגרים
מפגש שבועי שאורכו שעתיים
שבסופו יעלה מופע מקורי.
מתקיים ביום שני בין השעות 20:00-22:00
בהנחיית הראל קרטס ומעיין נסטל.

תקנון תיאטרונס תשפ”ד