ביג בנד ראש פינה

הביג בנד הייצוגי של ראש פינה מופיע באירועים שונים בראש פינה ובסביבה.
הביג בנד נפגש אחת לשבוע בניהולו המוסיקלי של רן לוי.
הביג בנד נתמך על ידי משרד התרבות ומועצה מקומית ראש פינה.