מכירת מנויים לסדרות המחול והמוסיקה הקאמרית בעיצומן – ניתן לרכוש כרטיסים באתר המועצה

https://galil-elion.smarticket.co.il/