צוות המרכז
תלם חורין – מנכ"ל מרכז קלור
צחי כהן – מנהל בית הספר למחול
נירה קורן – מזכירות והפקה
רותה גרשמן – מנהלנית, בקרה וגבייה
רונית בן ליש- מזכירת בית הספר למוסיקה
דגנית זיגמן – מזכירת בית הספר למחול