הרשמה

הרשמה ללימודי מוסיקה  – הרשמה מקוונת

takanonmusic-2018 – טופס הרשמה ללימודי מוסיקה ופיתוח קול לשנת תשע"ט

takanonmakhela -2018 – טופס הרשמה למקהלת צליל

תקנון וטופס הרכב שירה צעיר – טופס הרשמה להרכב שירה צעיר